Skip to content

Trygghet, kunskap och engagemang – från idé till lyckat projekt.

Välkommen till Adla konsult.

Vi brinner lika mycket för småskaliga projekt som komplexa och långtgående. Därför erbjuder vi ett brett urval av tjänster inom projektering, projektledning, byggledning, rådgivning m.m. Vi är verksamma inom Storstockholm och Mälardalen.

Den ökade komplexiteten och dagens krav på lättrörlighet och snabba byggprocesser ställer höga krav på moderna byggprojekt. Därför tror vi starkt på att du som beställare ska känna trygghet under hela uppdragets gång.

Med kunskap, mångårig erfarenhet och stort engagemang vägleder vi er genom hela projektet och säkerställer att alla projekterade krav, kalkyler och tidsramar upprätthålls. Vi har kännedom om de riskmoment som brukar fördröja och fördyra ett projekt och kan på så sätt redan i projekteringsfasen förebygga dem.

Tack vare gedigen planering, regelbundna projektrapporteringar och kontinuerlig förbättring utifrån våra kunders feedback kan vi ro lyckade projekt i hamn. Gång på gång.

Tveka inte att kontakta oss idag!

Vision

Adla konsult är er trygga part i samtliga moment av ett byggprojekt.

Vår vision är att erbjuda en helhetstjänst som skapar trygghet för beställaren. I dagens byggprojekt, så leder ofta fragmentering med många olika aktörer och underentreprenörer inom samma projekt till förseningar och kostnadsöverskjutningar.

Vi tror mervärde för beställaren skapas genom att en aktör tar på sig ett helhetsansvar och håller kvalitet, kostnadskontroll och tidsplan. Därför har vi specialiserat oss på att vara en stabil och pålitlig samarbetspartner som med vår kompetens från tidiga skeden av ett projekt till färdigställande kan erbjuda en komplett tjänst.

Genom vår mångåriga erfarenhet som totalentreprenör med helhetsansvar kan vi till fullo nyttja de synergieffekter som uppstår när samtliga parter i ett projekt projektleds med en gemensam vision, kommunikation och ledning.

Våra policies

Kvalitetspolicy
Vi är ett konsultföretag med högt ställda mål kring kvalitet. För att försäkra oss om att vi levererar enligt våra kunders förväntningar, genomför vi i projektets inledningsfas alltid en noggrann analys av vilka behov och förväntningar som finns. Under hela projektets gång gör vi sedan löpande kunduppföljningar kring faktorer som tid, ekonomi och risker. Allt för att våra kunder ska få bästa möjliga avkastning från sin investering i våra tjänster.

Vår miljöpolicy
På Adla konsult är vi övertygade om att snabbhet och flexibilitet idag är möjligt att kombinera med hållbarhet och hög kvalitet. I alla våra projekt strävar vi därför efter att generera en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. I praktiken innebär detta bland annat att vi, i dialog med våra kunder, alltid prioriterar metoder och material som är energisnåla, återvinningsbara och miljövänliga samt att vi följer och håller oss uppdaterade kring gällande miljölagstiftning.