Skip to content

Nyproduktion

– Bostadsrätter
– Hyresrätter
– Industri och kommersiella fastigheter

ROT

– Stambyte, garage och gårdsbjälklag
– Vind och lokalkonverteringar
– Attefallshus

Planprocess​

Samtliga moment i planprocess från idé, förstudier, samråd med kommunen och olika intressenter med mera tills detaljplanen vinner laga kraft.

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare är sakkunniga och besitter kompetens inom alla moment av projekteringen. Från start till samtliga handlingar, tidsplan, budget med mera upprättats.

Projektledning

Våra projektledare har gedigen erfarenhet från såväl stora och komplexa projekt som mindre projekt. Vårt mål är att genom tydlig målinrikting, rådgivning och stort engagemang skapa mervärde för våra uppdragsgivare.

Byggledning

Våra byggledare samordnar kontakterna mellan alla relevanta parter i ett projekt. Vi följer upp och granskar tidsplaner, kostnader, kvalitets- och miljöplaner med mera.

Vi är med från start när olika entreprenörer skall upphandlas tills slutet när ett färdigt projekt skall överlämnas till drift- och förvaltningspersonal.

BAS

Byggarbetsmiljösamordnare

– BAS-P

– BAS-U

Övriga tjänster

– Rådgivning
– Upphandling
– Kalkyler
– Utredningar
– Kontrollansvarig
– Entreprenadbesiktningar